Publisher

Menu

Filter

Social

Dadara

alt


Dadara werd bekend met het ontwerpen van folders, hoezen van platen en cd’s, het maken van schilderijen, totempalen, cartoons, installaties en performances. Grotere bekendheid kreeg hij met Greyman, Statue of No Liberty (grijze man, on-vrijheidsbeeld), een 9 meter hoog standbeeld dat in 1999 op het Museumplein bij het Rijksmuseum in Amsterdam werd neergezet. Sindsdien is hij betrokken bij verschillende grote projecten in binnen- en buitenland. Vanaf 2010 treedt Dadara op als directeur van de Exchanghibition Bank. De Exchanghibition Bank is een rondreizend wisselkantoor, dat opduikt op culturele plekken als Paradiso en het Stedelijk- en Rijksmuseum, maar ook in de publieke ruimte, zoals het Amsterdams Centraal Station, Occupy, en winkelcentra. Publiek kan daarbij zijn geld wisselen in biljetten van o.a. Nul, Miljoen, en Oneindig. Ook is de bank op het Burning Man Festival in Nevada geweest, gebaseerd op een gift-economy, waar geld niet bestaat. Aldaar konden bezoekers in ruil voor het tekenen van een Spiritueel Karma Witwas contract een Nul biljet bemachtigen. Het nieuwste Art as Money project is de Transformoney Tree. Een boom waaraan de Exchanghibition Bankbiljetten hangen, terwijl de boom zelf door bezoekers vol met geld wordt geplakt. De biljetten verliezen daarbij hun financiële waarde, maar krijgen hier andere waardes voor terug. En zijn de mooiste dingen in ons leven tenslotte niet onbetaalbaar?


Dadara became known for his design of leaflets, album and CD covers, for making paintings and totem poles, cartoons, installations and doing performances. He became even more known with Greyman, Statue of No Liberty, a sculpture of nine meters high which he exhibited at the Museumplein near the National Museum (Rijksmuseum) in Amsterdam. Since then he has been involved in several major projects in the Netherlands and abroad.  Since 2010 Dadara has been the managing director of the Exchanghibition Bank. The Exchanghibition Bank is a travelling exchange office which appears at cultural spots like Paradiso, the Stedelijk Museum and the Rijksmuseum, but also in public areas like Amsterdam Central Station, Occupy and shopping malls. People can exchange money for billets of, for instance, Zero, a Million or Infinite. The Bank was also at the Burning Man Festival in Nevada, based on a gift economy where money does not exist. Visitors could get a Zero billet in exchange for their signature on a Spiritual Karma Money laundering contract. The latest Art as Money Project is the Transformoney Tree. A tree in which Exchanghibition billets hang, while the tree itself is pasted with money by the visitors. The billets lose their financial value but will get other values in return. And are the best things in life ultimately not priceless?