Publisher

Menu

Filter

Social

Ilse Wolf

alt

Ilse studeerde twee jaar fotografie aan de Koninklijke Academie van de Schone Kunsten in Antwerpen. Daarna besloot ze verder te studeren aan het AKV St Joost in Breda waar zij in de zomer 2014 haar bachelor in fotografie haalde. Weather Permitting was haar afstudeerproject. Net als haar andere projecten begon dit als een persoonlijke zoektocht. Wat is eenzaamheid eigenlijk? Bestaat dat wel? Ze vroeg zich af hoe het zou zijn om weg te zijn uit de snelle consumptiemaatschappij. Om écht alleen te zijn. Om gewoon te zien wat er die dag op je pad komt. Om afhankelijk te zijn van de natuur.

Ilse Wolf maakte eerder een fotoreportage van de Intensive Care en maakte ze een documentaire over de Payatas vuilnisbelt in Manilla. Ze werkt al een aantal jaren als freelance fotografe vanuit haar atelier in Breda.

Weather Permitting is haar eerste fotoboek. Ilse is 23 jaar.


Ilse Wolf studied photography at the Royal Academy of Arts in Antwerp. Then she continued her studies at AKV St. Joost in Breda, the Netherlands. There she got her bachelor degree in photography. ‘Weather Permitting’ is her graduation project.

Like her other projects it started as a personal quest. What is loneliness? Does that even exist? She wondered what it would be like to escape from the fast consumer’s society. To be really alone. To just see what the day will bring you. To be dependent on nature.

Previously Ilse Wolf has made a photo report on Intensive Care and a documentary on the Payatas garbage belt in Manilla. She has been working as a freelance photographer from her studio in Breda for a number of years.

‘Weather Permitting’ is her first photobook. Ilse is twenty-three years old.

 

WEBSITE ILSE WOLF