Publisher

Menu

Filter

Social

Jan Spackler

alt

Jan Spackler (1960) studeerde Bedrijfskunde (HTS), Bedrijfseconomie (WO) en Organisatiekunde (TIAS). Nadien heeft hij zich verdiept in de psychoanalyse, groepsdynamica en het management van niet rationele en disfunctionele processen.  Zijn roots liggen in de non food retail. Ruim 13 jaar is hij werkzaam geweest in deze sector, eerst als Consultant en later als Managing Director van een groot retail adviesbureau. Nadien heeft hij binnen de banksector leiding gegeven aan zowel product- als systeemontwikkeling. 10 Jaar was hij als Directeur Bestuurder verantwoordelijk voor het Particulieren- en Private Banking domein van een lokale Rabobank.

Naast zijn functionele taak heeft Jan zich door de jaren heen verdiept in het veelal niet rationele gedrag van de mens. Hij ervoer hoe grillig, momentafhankelijk en individueel consumentengedrag de retailsector, maar ook de bankwereld, versneld heeft veranderd. Doelgroep benadering en marketing P’s bleken ontoereikend om klanten te bereiken, boeien en te binden. Vanuit deze overtuiging heeft hij sturing gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe winkel- en klant-bedieningsconcepten. Tevens heeft hij profilering- en positioneringsvraagstukken opgepakt.

Daarnaast heeft Jan vele interne organisatie-ontwikkel trajecten gemanaged. Zijn ervaring daarbij is dat de mens, ook in zijn rol als medewerker, veelal niet rationeel is. De bezieling en de intrinsieke motivatie van mensen zijn bepalend voor het succesvol acteren in de markt. Deze ervaringen zijn voor hem leidende issues geworden in zijn functioneren. Vanuit deze filosofie is hij verantwoordelijk geweest voor zowel structuurvraagstukken als cultuur-interventies en heeft hij leiding gegeven aan een drietal grootschalige fusieprocessen.