Publisher

Menu

Filter

Social

Sanne de Bakker

alt

Sanne de Bakker heeft met haar boek De kleine Mozart op wereldreis definitief haar naam gevestigd. Met haar debuut Bang voor meester Tark?! heeft ze de Hotze de Roos debutantenprijs van de Nederlandse Kinderjury gewonnen. Haar boeken zijn vertaald in het Duits, Servisch, Engels, Frans en Spaans en ze heeft al meer dan 30 boeken op haar naam staan. Op scholen geeft ze muzikale en/of educatie voorleesvoorstellingen, ze geeft jeugdproza aan de Schrijversvakschool te Amsterdam, ze schrijft voor de Tina en voor het educatief onderwijs.


Sanne de Bakker definitely established her name with her book Little Mozart on a trip around the world. With her debut Afraid of Master Tark?! she won the Hotze de Roos prize for debutants, organized by the Dutch Children’s Jury. Her books have been translated into German, Serbian, English, French and Spanish and she has already over 30 books written to her name. At schools she gives musical and / or educational reading performances, she teaches youth prose at the Writers’ School in Amsterdam, she writes for the Tina and for educational purposes.