Publisher

Menu

Filter

Social

Wigo Worsseling

alt

Wigo Worsseling is sinds de jaren 80 bezig met fotografie. Mysterieuze gebouwen hebben hem altijd aangetrokken. Deze voorliefde werd alleen maar groter in de jaren die volgden. Na de intrede van de digitale camera kon hij zijn eigen stijl verder uitwerken. Het ontwikkelen van een foto werd voortaan op een computer gedaan en daarmee ontstonden oneindige mogelijkheden. Na jaren van experimenteren besloot Wigo dat het tijd was om een fotografische opleiding te volgen. In 2007 startte hij met de vakopleiding aan de Fotovakschool. In deze periode was hij al bekend geraakt met urban exploring (urbex) en kon hij de vaardigheden uit de opleiding direct toepassen. Na de afronding van de vakopleiding ging Wigo verder als fotografisch kunstenaar met als specialisme ‘urban exploring fotografie.’

Nadat enkele foto’s werden opgenomen in de collectie van een galerij werd duidelijk dat hier veel interesse voor was. Diverse publicaties en exposities verder is het tijd om zijn werk in een prachtig fotoboek uit te geven. Fascinerende foto’s aangevuld met korte verhalen.


Wigo Worsseling has been engaged in photography since the 1980s. He has always been attracted to mysterious buildings. This attraction only increased in the years that followed. After the arrival of the digital camera he could further develop his own style. A photo could now be developed on a computer and this created indefinite possibilities. After years of experimenting Wigo decided it was time to follow a photography training. In 2007 he started his vocational training at The School of Photography. At this time he was already familiar with Urban Exploring (urbex) and could immediately apply the skills learnt at the training. After finishing the training Wigo continued working as a photographic artist specialized in ‘Urban Exploring Photography’.

When some of his photos were exhibited in a collection at a gallery it became clear that there was a lot of interest for them. After several publications and expositions it is time to publish his work in a beautiful photo book. Fascinating photos are supplemented by short stories.

Image Author by Marcel Wiegerinck